„Kultūros objektų katalogavimo“ taikymo patirtis: kultūros paveldo bendruomenei skirta kodavimo metodika

Authors

  • Erin Coburn
  • Elisa Lanzi
  • Elizabeth O'Keefe
  • Regine Stein
  • Ann Whiteside

DOI:

https://doi.org/10.51740/rt.vi.456

Keywords:

katalogavimo taisyklės, kultūros objektai, CCO

Abstract

Dokumentas „Kultūros objektų katalogavimas: kultūros kūrinių ir jų vaizdų aprašo vadovas“ (Cataloging Cultural Objects: a Guide to Describing Cultural Works and Their Images - CCO) nuo pat jo paskelbimo 2003 m. teikė pagrindą turtingai katalogavimo praktikai formuotis. CCO yra kultūros kūrinių ir jų vaizdo pakaitalų aprašo, dokumentavimo ir katalogavimo praktinis vadovas. CCO pagrindinis dėmesys skiriamas menui ir architektūrai, taip pat tapybai, skulptūrai, graviūroms, rankraščiams, nuotraukoms, statiniams, instaliacijoms ir kitokioms vaizdo priemonėms, tačiau jomis neapsiribojama. Jis taip pat taikytinas daugeliui kitų kultūros kūrinių rūšių, tarp jų ir archeologinių kasinėjimų vietoms, artefaktams, materialiosios kultūros sričiai priklausantiems funkciniams objektams.

Šiame straipsnyje nagrinėjama CCO įtaka ir jo taikymas katalogavimo nuostatoms, skirtoms muziejų ir vaizdų bibliotekų bendruomenėms. Sujungdami tris skirtingus veiksmo planus, kiekvieno iš jų keliamiems iššūkiams pasitikti autoriai nustatė bendras strategines kryptis. Tarp numatomų įgyvendinti pavyzdinių projektų yra šie: 1) de facto standarto, skirto kultūros kūrinių ir gamtinės medžiagos rinkinių teikimui suvestiniams katalogams ir skaitmeninėms saugykloms, rengimas derinant CDWA Lite ir museumdat XML schemas; 2) CCO taikymas įgyvendinant Architektūros istorikų draugijos Architektūros išteklių archyvo (SAHARA) projektą, skirią nuotraukų, kuriose fiksuojama pasaulio architektūra ir kultūrinis kraštovaizdis, bendro elektroninio archyvo kūrimui. SAHARA projekto metu buvo parengtas katalogavimo šablonas, skirtas naudotis mokslininkams ir bibliotekininkams; 3) CCO kartu su kitomis gairėmis taikymas bibliotekose sudaromiems kultūros kūrinių įrašams.

Besikuriančios katalogavimo praktikos, kuri grindžiama CCO, padarinys yra įrašų, parengtų į LAM (bibliotekos / archyvai / muziejai) integruotos prieigos terpę orientuotų muziejų ir vaizdų bibliotekų bendruomenės, gausa. Autoriai svarsto, kokią įtaką katalogavimo sprendimai (pvz., skirtingos „kūrinio“ koncepcijos) gali daryti šiame kontekste rengiamų įrašų konvergencijai.

Published

07/04/2011

How to Cite

Coburn, E., Lanzi, E., O’Keefe, E., Stein, R., & Whiteside, A. (2011). „Kultūros objektų katalogavimo“ taikymo patirtis: kultūros paveldo bendruomenei skirta kodavimo metodika. Relevant Tomorrow, 22–34. https://doi.org/10.51740/rt.vi.456

Issue

Section

Articles