Apie paskyrą

KAM SKIRTA „METODOLOGIJOS PASKYRA"

Lietuvos nacionalinė biblioteka, atlikdama Bibliotekų įstatymu nustatytą informacinio aprūpinimo funkciją, vykdo mokslo tiriamąją ir metodinę veiklą. 

Mokslo vadyba, taikomųjų tyrimų problematikos kaita reikalauja nuolatinių informacijos mainų, kuriems įrėminti būtini specializuoti leidiniai. 

Tad Metodologijos paskyra – tai metodinių priemonių, seminarų, konferencijų, informacijos ir komunikacijos specialistų kompetencijoms ugdyti skirtų rašytinių ir vaizdinių leidinių vieta. Publikuojami tik baigtiniai, recenzuoti ir publikavimui aprobuoti leidiniai. Parengtas rankraštis autorių ir Nacionalinės bibliotekos Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento sprendimu gali būti skelbiamas   nurodant apibrėžtos trukmės viešos diskusijos poreikį. 

Specializuotų vartotojų klausimai ir pasiūlymai dėl Metodologijos paskyroje publikuojamo turinio teiktini leidybos moksliniam redaktoriui (darius.ziemelis@lnb.lt) – tuomet pagal kompetenciją jie pasieks čia publikuojamų kūrinių autorius arba kitus specialistus.