Lietuvos nacionalinė biblioteka, atlikdama Bibliotekų įstatymu nustatytą informacinio aprūpinimo funkciją, vykdo mokslo tiriamąją ir metodinę veiklą.

Mokslo vadyba, taikomųjų tyrimų problematikos kaita reikalauja nuolatinių informacijos mainų, kuriems įrėminti būtini specializuoti leidiniai.

Tad Metodologijos paskyra – tai metodinių priemonių, seminarų, konferencijų, informacijos ir komunikacijos specialistų kompetencijoms ugdyti skirtų rašytinių ir vaizdinių leidinių vieta. Publikuojami tik baigtiniai, recenzuoti ir publikavimui aprobuoti leidiniai.