Elena Jolanta Zabarskaitė

Vardas, pavardė (taip pat mokslinis laipsnis)
Prof. dr. Elena Jolanta Zabarskaitė

Institucija
Kazimiero Simonavičiaus universitetas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Trumpa biografija
Gimė Vilniuje. 1985 Vilniaus universitete baigusi lietuvių kalbą ir literatūrą iki 1996 ir 2000–18 dirbo Lietuvių kalbos institute (2000–06 leidyklos vadovė, nuo 2001 – direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams, 2003–18 direktorė). 1996–99 leidyklos Baltos lankos vadybininkė, 1999–2001 viešosios įstaigos „Lietuviškos knygos direktorė. 1990–2015 Lietuvos edukologijos universiteto (1992–2011 Vilniaus pedagoginis universitetas), nuo 2013 – Kazimiero Simonavičiaus universiteto dėstytoja; profesorė (2015). Nuo 2015 L. Rėzos kultūros centro Juodkrantėje kuratoriumo pirmininkė. Nuo 2019 dirba ir Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyriausiaja metodininke-tyrėja, rengia pokalbių apie kalbą ciklą Kalbos klubas“. Su kitais Kaliningrado federaliniame I. Kanto universitete įsteigė Lituanistikos centrą (veikė iki 2019), sukūrė kalbos muziejų Lituanistikos židinys,  parodų koncepcijas Lietuvių kalbos suvokimas: sena kalba moderniam bendravimui (2011), Paliesk lietuvių kalbą rankomis (2014), sukūrė scenarijus dokumentiniam filmui apie Lietuvos kalbininkus Būti kalboje (2004) ir Lietuvos televizijos laidų ciklui apie kalbą Didžioji Lietuva: Lietuvių kalbos istorija (su kitais, 2014). Koordinavo tarptautinius projektus Literaturexpress 2000 (2000), META-NORD: Baltijos ir Šiaurės šalių dalis atviroje Europos lingvistinėje infrastruktūroje (2011–13), Etranslation Eurotermbank: Europos Sąjungos infrastruktūros tinklų priemonė (2017–18).

Mokslinių interesų sritys
Leksikologija ir leksikografijos teorija, semantika, fonosemantika, natūralios kalbos apdorojimas, kalbos technologijos, kalbos politika valstybėse, inovatyvūs kalbos mokymo metodai.

Svarbiausios publikacijos (pateikti 5-10 reikšmingiausių mokslinių publikacijų sąrašą)

Zabarskaitė J. The Lithuanian Hearth Language Museum. IN Museums of Language and the Display of Intangible Cultural Heritage. Edited by Margaret J.-M. Sönmez, Maia Wellington Gahtan, Nadia Cannata, 2019, 316 p. Routledge: London.

 Gaidienė A., Gritėnienė A., Stunžinas R., Temčinas S., Vaičiulytė-Semėnienė L., Zabarskaitė J. Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai. Kalbinė kurti analizė. – Lietuvių kalbos institutas: Vilnius, 2017, 160 p. ISBN 978-609-411-197-6.

Augustinaitis A., Rudokas K., Kiškienė A., Labanauskas L., Meiliūnaitė V., Mikulėnienė D., Venckus R., Zabarskaitė J. Naujos regionų tapatybės konstravimas. Integralumas, sumanumas, konkurencingumas. – Kazimiero Simonavičiaus universitetas, Lietuvių kalbos institutas: Vilnius, 2017, 236 p. ISBN 978-609-411-198-3.

Lemeškin I., Zabarskaitė J.  (sud.) Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas. –  Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas = Das lituanistische Erbe August Schleichers / [T.1, 2]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, 2014, 918 p.; 780 p.. ISBN 978-609-411-010-8  ISBN 978-609-411-145-7  ISSN 2029-2295.

Zabarskaitė J. (red.)  ir kt. Lietuvių kalbos žodynas (t. I–XX, 1941–2002. Redaktorių kolegija: Gertrūda Naktinienė (vyr. redaktorė) [et al.]; programuotojai: Linas Valiukas, Evaldas Ožeraitis, Vytautas Zinkevičius (2-asis elektron. leid.) – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. ISBN 978-609-411-088-7. (USB laikmena).

Vaišnienė, D., Zabarskaitė, J.: The Lithuanian Language in the Digital Age. White Paper Series. Lietuvių kalba skaitmeniniame amžiuje. Baltųjų knygų serija. – Berlin: Heiderberg: Springer, 2012, 85 p. ISSN 2029-2295 ISBN 978-609-411-010-8; ISBN 978-3642-307-57-7.

Sabaliauskas A., Zabarskaitė J. (sud.) Vladimiras Toporovas ir Lietuva, redakcinė kolegija: Ivanov V.V.  [et al.], Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009, 488 p.: iliustr.

Svarbiausi pasiekimai, apdovanojimai
„Naujojo knygnešio“ apdovanojimas 2016
Nominacija Nacionalinei pažangos premijai už LKŽ elektroninio varianto sukūrimą (su kitais) 2007

Kontaktai
Jolanta.zabarskaite@ksu.lt