Regina Varnienė-Janssen

Regina Varnienė-Janssen (socialinių mokslų daktarė)

Vilniaus universitetas
Komunikacijos fakultetas

Trumpa biografija
1976—88 m.VU mokslinė bendradarbė. 1986 m. apginta pedagogikos mokslų kandidatės disertacija,1993 m. nostrifikuotas socialinių mokslų daktaro laipsnis. 1989-90 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekos  direktorė, 1991 - 2011 m.  Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo  bibliotekos direktoriaus pavaduotoja,  Bibliografijos centro direktorė. 2011-2015 m. – Nacionalinio skaitmeninimo ir Virtualios elektroninio paveldo sistemos centro direktorė. 2010 -  2020m. - VU Komunikacijos fakulteto docentė: skaitė paskaitas studentams, vadovavo ir konsultavo rengiant daktaro disertacijas, buvo daktaro disertacijų oponentė ir  gynimo komitetų narė.  2017 – 2020m. dirbo VU KF Bibliotekų ir informacijos organizavimo mokslinio tyrimo centro vadove. Nuo 2004 m. iki šiol yra mokslo darbų Parlamento studijos redakcinės kolegijos narė. 2005–2015 dalyvavo  mokslo darbų Knygotyra redakcinės kolegijos darbe. 1999–2014 m. buvo Nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos redakcinės kolegijos pirmininkė ir 1993–2012 m. -  mokslo darbų  Bibliografija mokslinė redaktorė.
R.Varnienė -Janssen  dalyvavo ir dalyvauja tarptautinių organizacijų ir konsorciumų veikloje:

• Nuo 2018 m. iki šiol yra tarptautinio istorijos duomenų konsorciumo Data for History  narė http://dataforhistory.org/
• 2013- 2015 m. buvo  Europos Komisijos Autorių teisių komiteto narė- ekspertė
• Nuo 1998 m. iki šiol yra IFLA  ISBD peržiūros grupės konsultantė  https://www.ifla.org/node/793
• 2003–2007 m. buvo Europos mokslinių bibliotekų konsorciumo (CERL) narė
• 2000–2006 m. buvo ISSN - Tarptautinės serialinių leidinių standartinės numeracijos centro valdybos narė
• 2003–2012 m. -  IFLA Bibliografijos sekcijos nuolatinio komiteto narė
• 1999–2003 m.-  IFLA Nuolatinio UNIMARC komiteto (PUC) narė

Mokslinių interesų sritys
• Skaitmeninės bibliotekos semantiniame saityne
• Ontologijų vaidmuo kuriant vientisą skaitmeninę kultūros erdvę
• Į vartotojų poreikius orientuotų elektroninių paslaugų kūrimas
• Duomenų ir informacijos organizavimas ir valdymas semantiniame saityne
• Autentiškumas ir proveniencija semantiniame saityne

Svarbiausios publikacijos (pateikti 5-10 reikšmingiausių mokslinių publikacijų sąrašą)
• VARNIENĖ-JANSSEN, Regina and ŠERMOKAS,Albertas (2020) Ontologies and Technologies for Integrating and Accessing Digital Cultural Heritage: Lithuanian Approach, Informacijos mokslai, 880, pp. 66-82. doi: 10.15388/Im.2020.88.32.
• VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; KUPRIENĖ, Jūratė (2018) Autentiškumas ir proveniencija ilgalaikio skaitmeninio išsaugojimo kontekste: turinio aprėpties analizė, Informacijos mokslai, t. 82, p. 131-160. ISSN 1392-0561. eISSN 1392-0561.
• VARNIENĖ-JANSSEN, Regina and ŠERMOKAS, Albertas(2018) Provenance in the context of digital cultural heritage content the Lithuanian approach Authority, provenance, authenticity, evidence: selected papers from the conference and school authority, provenance, authenticity, evidence, Zadar, October 2016 / edited by Mirna Willer, Anne J Gilliland, Marijana Tomič. Zadar: Sveučilšte u Zadaru, p. 213-257. ISBN 9789533312200.
• VARNIENĖ-JANSSEN, Regina (2016) Publikuotų dokumentų sklaidos skaitmeninėje erdvėje metodologiniai ir technologiniai aspektai: Nacionalinės bibliografijos duomenų banko pridedamoji vertė. Informacijos mokslai,  t. 75, p. 57-94. ISSN 1392-0561.
• VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; RAČKAUSKAITĖ, Neringa (2015) Naujos platformos lietuvių literatūros kūrinių sklaidai ir skaitymo skatinimui: problemos analizė. Informacijos mokslai, t. 73, p. 51–78. ISSN 1392-0561.
• LAUŽIKAS, Rimvydas; VARNIENĖ-JANSSEN, Regina ( 2014) Paveldas ir visuomenė: Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo strateginės plėtros gairės 2014–2020 metų programavimo perioduiInformacijos mokslai, t. 69, p. 118–142.
• VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; JUŠKYS, Jonas ; RAČKAUSKAITĖ, Neringa. Skaitmeninimo stebėsenos koncepcinis modelis: Lietuvos patirtis. Informacijos mokslai, 2013, t. 64, p. 52–74. ISSN 1392-0561.
• VARNIENĖ-JANSSEN, Regina and JUŠKYS, Jonas (2013) Strategic, Methodological and Technical Solutions for the Creation of Seamless Content of the Digital Cultural Heritage: Lithuanian Approach. Summer School in the Study of Historical Manuscripts: Proceedings / Referees: Istvan Kecsmeti, PhD; Laila Vejzovic, MLS; Tinka Katic, PhD. Zadar: Sveučilište u Zadru,  p. 349–369. ISBN 978-953-331-020-6.
• VARNIENĖ-JANSSEN, Regina; VERNICKAITĖ, Aurelija (2010) Parlamentarų informacinis aprūpinimas – demokratijos plėtros instrumentasParlamento studijos, , Nr. 9, p. 31–50. ISSN 1648-9896.
• VARNIENĖ-JANSSEN, Regina. Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui: metodologiniai, technologiniai ir organizaciniai sprendimai / recenzentai: prof. habil. dr. Domas Kaunas; prof. dr. Osvaldas Janonis; doc. dr. Jonas Mačiulis. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2010, p. 478. ISBN 978-609-405-021-3. 

Svarbiausi pasiekimai, apdovanojimai
Dalyvavimas Lietuvos integralios bibliotekos informacijos sistemos -LIBIS  ir jos posistemių projektavime ir  diegime 1996-2004 m.

Integralios Virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimo inicijavimas, dalyvavimas projektavime ir kūrime 2004-2008 m.( projekto vadovė)

Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPIS)  ir jos posistemių  inicijavimas, dalyvavimas projektavime ir kūrime 2008- 2015 m. ( projekto vadovė)

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. balandžio 24 d. įsakymu suteiktas geriausio 2013 m. bibliotekininko vardas.

Kultūros ministerijos premija už bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekoje, 2002 m.

Nurodos į individualius puslapius (gali būti asmeniniai puslapiai institucijų svetainėse, ResearchGate ar kitų panašių platformų nurodos)
Personal Website URL://reginavarnienejanssen.academia.edu

Kontaktai
Regina.varnienejanssen@gmail.com
Regina.varniene-janssen@kf.vu.lt