Audronė Veilentienė

Vardas, pavardė (taip pat mokslinis laipsnis)
Dr. Audronė Veilentienė

Institucija
Kauno technologijos universitetas

Trumpa biografija
1988 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1986–2008 m. dirbo Vytauto Didžiojo karo muziejuje sektoriaus vedėja, vyriausiąja muziejininke. 1998–2003 m. buvo Istorinės prezidentūros rūmų Kaune restauravimo ir interjero įrengimo projekto vadovė. Nuo 2008 m. gruodžio dirba Kauno technologijos universiteto muziejaus vadove. 2010 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją tema „Lietuvos Respublikos seimų įtaka užsienio politikai 1920–1927 metais“ ir gavo humanitarinių mokslų daktarės laipsnį. Yra 5 ekspozicijų, 19 stacionarių ir kilnojamų parodų ir 60 virtualių parodų autorė (2010–2020 m.)
2008–2012 m. buvo Lituanistikos ir paveldo įprasminimo komisijos prie LR Seimo narė, 2014-2017 m. Lietuvos muziejų asociacijos valdybos narė, nuo 2012 m. – Mokslo darbų periodinio leidinio „Parlamento studijos“ redakcinės kolegijos narė.

Mokslinių interesų sritys
Lietuvos valstybingumo ir diplomatijos istorija 1918–1940 m., aukštojo mokslo istorija Lietuvoje.

Svarbiausios publikacijos
1.Veilentienė, Audronė. Lietuvos Steigiamojo Seimo delegacijų veikla. Steigiamajam Seimui – 90. Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius, 2011, ISBN 978-9955-33-659-4, p. 181–200.
2.Veilentienė, Audronė. Lietuvos geopolitinės orientacijos pakeitimas ir Vilniaus susigrąžinimo planas. Istorija, Nr. 81, 2011, ISSN 1392-0456, p. 3–11.
3. Veilentienė, Audronė. Seimo veiksnys formuojant Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos biudžetą ir struktūrą 1920–1927 m. Parlamento studijos, Nr. 17, 2014, p. 85-110.
4. Veilentienė, Audronė. Valdemaras Vytautas Čarneckis: tarp diplomatijos ir politikos // Istorija. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-0456. eISSN 2029-7181. 2015, t. 100, Nr. 4, p. 17–69.
5. Veilentienė, Audronė. Memorandumai prezidentui Antanui Smetonai: opozicijos vienijimosi pradžia // Parlamento studijos. Vilnius : Valstybės žinios. ISSN 1648-9896. eISSN 1822-749X. 2016, Nr. 21, p. 136–167.
6. Veilentienė, Audronė. Lietuvos visuomenės požiūris į Hymanso projektus ir pasikėsinimas į Ernestą Galvanauską// Istorija. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-0456. eISSN 2029-7181. 2016, t. 104, Nr. 4, p. 56-85.
7. Veilentienė, Audronė. Vytauto Didžiojo universitetas nacių okupacijos metais ir antinacinė rezistencija// Kauno istorijos metraštis. Kaunas : Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas ; Vilnius : Versus aureus. ISSN 1822-2617. eISSN 2335-8734. 2017, t. 16, p. 195–217.
8. Veilentienė, Audronė. Valdemaras Vytautas Čarneckis: „Esu savo tėvynės patriotas“ : [monografija].Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016. 415 p. ISBN 9786098039788.
9. Veilentienė, Audronė. Steigiamojo Seimo darbai švietimo srityje: lūkesčiai ir problemos. // Parlamento studijos: Vilnius: Valstybės žinios, 2018, Nr. 23, p. 45–62.
10. Veilentienė, Audronė. Augustino Voldemaro veikla užsienio politikos srityje Steigiamojo Seimo laikotarpiu. // Parlamento studijos: Vilnius: Valstybės žinios, 2018, Nr. 25, p. 78–139.

Svarbiausi pasiekimai, apdovanojimai
Sausio 13-osios atminimo medalis (2001 m.)
1-ojo ir 2-ojo laipsnio Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos medaliais „Buvome, esame, būsime“.

Kontaktai
Kauno technologijos universitetas
K. Donelaičio g. 73, LT-44029 Kaunas
El. paštas audrone.veilentiene@ktu.lt