Irmina Matonytė

Vardas, pavardė (taip pat mokslinis laipsnis)
Irmina Matonytė, profesorė, daktarė

Institucija
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Trumpa biografija
Išsilavinimas:
1993 m. politologijos bakalauro laipsnis (Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas);
1994 m. politologijos magistro laipsnis (Centrinės Europos Universitetas, Budapeštas);
1996 m. aukštųjų doktorantūros teorinių studijų (DEA) diplomas (Politinių studijų institutas, Paryžius);
1996-1999 m. jungtinės doktorantūros studijos (Vytauto Didžiojo universitetas - Paris X Nanterre universitetas);
1999 m. socialinių mokslų (sociologija) daktaro laipsnis (Vytauto Didžiojo universitetas, tema “Sociologinės elito interpretacijos ir jų taikymas posovietinėje erdvėje“);
2012 m. profesoriaus pedagoginis vardas (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas).

Darbo patirtis:
1994 - 1999 m. VDU, Socialinių mokslų fakulteto politologijos ir sociologijos katedros asistentė;
1999 - 2006 m. KTU, Socialinių mokslų fakulteto sociologijos katedros docentė;
2000 - 2003 m. KTU, Socialinių mokslų fakulteto Viešosios politikos tyrimų centro direktorė;
2006 - 2008 m. Europos humanitarinio universitetas (EHU), pro-rektorė mokslo reikalams;
2002 -2018 Lietuvos socialinių tyrimų centras (buv. Socialinių tyrimų institutas), vyriausioji mokslo darbuotoja;
2010 - 2020 ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto profesorė;
Nuo 2017 m. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorė, pasaulio politikos mokslo grupės vadovė.

Mokslinių interesų sritys
nacionalinio saugumo sampratos, išorės grėsmių įvaizdžiai ir komunikacija; socialinio teisingumo, grėsmių visuomenės gerovei, lygių galimybių, gyvenimo kokybės tyrimai; pokomunistinių šalių elitas (politinis, ekonominis, žiniasklaidos, socialinis); europinės vs. nacionalinės tapatybės konstravimas; politinė komunikacija ir populizmas.

Svarbiausios publikacijos (pateikti 5-10 reikšmingiausių mokslinių publikacijų sąrašą)

Matonyte Irmina (2019). Ministerial Government in an Unstable Party System// Bergman T, Ilonszki G. and Müller W.-C. (eds.) Coalition Governance in Central Eastern Europe, Oxford university press, p. 303-343.

Šumskas G. and Matonytė I. (2019) Legacies of State Socialism: A Comparative Study of Elite Attitudes towards EU Economic Competitiveness in Western and Central Eastern Europe, Europe-Asia Studies, 71:5, 753-773.

Matonytė, I., Kazlauskaitė, R. and Poškutė, V. (2019) Long-Term Care of Older Persons in Lithuania: Public Perceptions and the Attitudes of Social Service Providers, Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 18, p. 74-95.

Šumskas G., Matonytė I. (2018). Žiniasklaidos vartojimo poveikis karinių grėsmių vertinimui, Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2017–2018, 16, p. 415-442.

Matonytė I., Šumskas G., Gaidys V. (2018). Europietiškumo rakursai: Lietuvos elitų bei gyventojų požiūriai ir žvilgsnis į kitas Europos šalis, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Technologija, 233 p.

Matonytė I., Morkevičius V., Lašas A., Jankauskaitė V. (2017). Grėsmių visuomenės gerovei suvokimas: socialinio optimizmo, socialinio ir institucinio pasitikėjimo bei pasitikėjimo savimi įtaka, Politologija, 1, 85, p. 3-52.

Matonyte I., Vidūnaitė M. (2016).The thematic triangle of the politics of memory in new post-soviet democracies, Filosofija. Sociologija, Nr. 2, p. 116-124.

Matonyte I., Sumskas G. and Morkevicius V. (2016). Europeanness of Lithuanian Political Elite: Europhilia, Russophobia and Neoliberalism, Historical Social Research/ Historische Sozialforschung, 41, 4 No 158, p. 150-172.

Matonyte I., Bernatavičiūtė G., Šumskas G. (2016). The Dynamics of Europeanness of Lithuania’s Media Elite (2008–2015), Journalism Research, Nr. 10, p. 21- 51.

Matonyte Irmina (2015). National and European gender equality legislation. A mismatch of agendas and hesitant feminism in Lithuania, in Galligan Yvonne (ed.). States of Democracy. Gender and Politics in the European Union, Routledge, p. 147-168.

Matonytė Irmina, Šumskas Gintaras (2014). Lithuanian parliamentary elites after 1990: dilemmas of political repesentation and political professionalism. Semenova E., Edinger M. and Best H. Parliamentary elites in Central and Eastern Europe. Recruitment and representation, Routledge, p. 145-168.

Svarbiausi pasiekimai, apdovanojimai
ND

Nurodos į individualius puslapius (gali būti asmeniniai puslapiai institucijų svetainėse, ResearchGate ar kitų panašių platformų nurodos)
ND

Kontaktai
irmina.matonyte@lka.lt