Atsiverskite ir skaitykite naują „Parlamento studijų“ numerį

07/12/2020

Išėjo dvidešimt devintas „Parlamento studijų“ numeris. Jis skirtas Lietuvos Steigiamajam Seimui. Šiame leidinyje įdomių detalių ir peripetijų ras ir istorikai mėgėjai, ir profesionalai.

Kaip žinome, 2020-uosius Lietuvos Respublikos Seimas yra paskelbęs Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metais.

Prieš šimtą metų, 1920 m. balandžio 14-15 d., pirmuosiuose demokratiniuose rinkimuose išriktas Steigiamasis Seimas gegužės 15 d. susirinko į pirmąjį posėdį ir, vykdydamas 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, atkurtą Lietuvos valstybę paskelbė demokratine respublika.

„Parlamento studijose“ publikuojama istorinių dokumentų iš virtualios parodos „Lietuvos Steigiamajam Seimui – 100 metų“. Čia greta ikoninėmis tapusių nuotraukų rasite visai nematytų.

Dr. Aušra Jurevičiūtė aptaria, kuo gyveno Steigiamojo Seimo rinkimų išvakarėse Lietuvos kariuomenė ir kodėl jai buvo svarbus rinkimų įstatymo pakeitimas. Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama 1920 m. vasario 22–24 d. Priešvalstybiniam sukilimui. Šis iki šiol mažai istorikų aptartas įvykis buvo ypač svarbus dėl balsavimo teisės suteikimo kariams ir besikuriančios kariuomenės įvaizdžiui bei karių motyvacijai.

Prof. dr. Virginija Jurėnienė analizuoja, kaip Steigiamojo Seimo išrinkimas valstybėje įtvirtino lygias politines teises.

Ką veikė ir nuveikė Lietuvos Steigiamojo Seimo Seniūnų sueiga? Į šį klausimą atsako dr. Vilma Akmenytė-Ruzgienė.

Dr. Artūras Svarauskas atskleidžia, kaip tarpukariu buvo minimos Steigiamojo Seimo sukaktys. Ar esate girdėję, ką pirmiausia reiškė Gegužės 15-oji ir kuo ją bandyta pakeisti?

Kaip buvo organizuojama Lietuvos vyriausybė tremtyje 1941–1943 m. JAV, aptaria prof. dr. Juozas Skirius.

Doc. dr. Mindaugas Tamošaitis recenzuoja Zenono Butkaus monografiją „Tarp Trečiojo Reicho ir Trečiosios Romos: Vokietijos ir Sovietų politikos poveikis Baltijos šalių tarptautinei ir vidaus padėčiai tarpukaryje“.

Mokslo darbų periodinis leidinys „Parlamento studijos“, kuriame publikuojami tyrimai bei pranešimai, susiję su istorine, teisine, kalbine nacionalinio ir europinio parlamentarizmo tradicija, valstybės politinio gyvenimo raiška, išleidžiamas dukart per metus.

Leidinį galima įsigyti Nacionalinės bibliotekos Informacijos ir registracijos punkte (Gedimino pr. 51, Vilnius, II a.) arba Leidybos skyriuje (tel. (8 5) 263 9111, el. p. Violeta.Kuzmaite@lnb.lt), jį taip pat galima skaityti „Parlamento studijų“ svetainėje.