Įžanga Prano Klimaičio atsiminimams: buvusio sekretoriaus atsiminimai apie Didįjį Vilniaus Seimą

Dr. Audronė Veilentienė

Published

01/01/2016

How to Cite

Įžanga Prano Klimaičio atsiminimams: buvusio sekretoriaus atsiminimai apie Didįjį Vilniaus Seimą: Dr. Audronė Veilentienė. (2016). Parliamentary Studies, (20), 166–168. Retrieved from https://journals.lnb.lt/parliamentary-studies/article/view/133

Issue

Section

History Sources