Bibliotekų tyrimai Lietuvoje : mokslinių straipsnių rinkinys. T. 1.