LIBIS išteklių įrašų sudarymo vadovas : integruojamasis išteklius 

LIBIS išteklių įrašų sudarymo vadovas. Integruojamasis išteklius

LIBIS išteklių įrašų sudarymo vadovas : integruojamasis išteklius / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ; redaktorė-sudarytoja Genutė Rutkauskienė, atsakomoji redaktorė Rasa Januševičienė, sudarytojai-darbo grupė Tomas Auškalnis, Ringailė Bagušytė, Liubovė Buckienė, Vita Čeglienė, Dalia Gedminienė, Gražina Kubilienė, Ina Kvietkuvienė, Ainė Markevičiūtė, Ieva Miliauskienė, Diana Norkūnienė, Dalia Pečiulienė, Danutė Sipavičiūtė, Roma Skačkauskienė, Regina Švabauskaitė, Aušra Ušpalienė, Viktorija Vaitkevičiūtė-Verbickienė. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2021- . – 177 p.

ISSN 2783-5960

Publikuota: 2021-08-04