Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių–anglų kalbų terminų žodynas

Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių–anglų kalbų terminų žodynas

Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių-anglų kalbų terminų žodynas : 10 000 lietuviškų terminų su atitikmenimis anglų kalba ir anglų-lietuvių kalbų rodykle = Lithuanian-English dictionary of librarianship, information and book science (LIBS) / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ; Nijolė Bliūdžiuvienė, Vytautas Jonas Valiukėnas. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2021. – 548 p.

ISBN 978-609-405-220-0

„Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių–anglų kalbų terminų žodyne“ susisteminta 10 000 sunormintų lietuviškų terminų su atitikmenimis anglų kalba, pateikiama anglų–lietuvių kalbų terminų rodyklė. Terminų žodynas sudarytas remiantis tarptautiniais standartais ir kitais norminiais dokumentais, pagrįstas naujausių užsienio leksikografijos šaltinių ir duomenų bazių terminologijos duomenų analize, Lietuvos nacionalinės bibliotekos specialistų tyrimais, kurie suregistruoti šaltinių ir literatūros sąraše. Šis atviros prieigos elektroninis terminų žodynas PDF formatu visų pirma skirtas nuolat kintančioje profesinių žinių ir technologijų aplinkoje bibliotekose dirbantiems specialistams.

Publikuota: 2022-01-17