Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių–anglų kalbų terminų žodynas

Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių–anglų kalbų terminų žodynas

„Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių–anglų kalbų terminų žodyne“ susisteminta 10 000 sunormintų lietuviškų terminų su atitikmenimis anglų kalba, pateikiama anglų–lietuvių kalbų terminų rodyklė.

Terminų žodynas sudarytas remiantis tarptautiniais standartais ir kitais norminiais dokumentais, pagrįstas naujausių užsienio leksikografijos šaltinių ir duomenų bazių terminologijos duomenų analize, Lietuvos nacionalinės bibliotekos specialistų tyrimais, kurie suregistruoti šaltinių ir literatūros sąraše. Šis atviros prieigos elektroninis terminų žodynas PDF formatu visų pirma skirtas nuolat kintančioje profesinių žinių ir technologijų aplinkoje bibliotekose dirbantiems specialistams.

Publikuota: 2022-01-17