LIBIS analizinių įrašų sudarymo metodika : integruojamasis išteklius

Viršelis

LIBIS analizinių įrašų sudarymo metodika : integruojamasis išteklius / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ; redaktorė-sudarytoja Danutė Sipavičiūtė, sudarytojai-darbo grupė Ringailė Bagušytė, Audronė Baškienė, Aušra Jurevičienė, Ainė Markevičiūtė, Sofija Matiukaitė, Danutė Miliukaitė, Dalia Pečiulienė, Vida Pelegrin, Vilma Račkauskaitė, Danutė Sipavičiūtė, Danguolė Vagner. – 2022-. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2022- . – 132 p.

ISSN 2783-6746 = LIBIS analizinių įrašų sudarymo metodika (Online)

Metodikos tikslas yra pateikti pagrindines analizinių bibliografinių įrašų rengimo taisykles kuriant įrašus modernizuotoje LIBIS: UNIMARC/B formato laukų užpildymo taisykles, taip pat ir naujųjų UNIMARC/B formato laukų, susijusių su Tarptautinio standartinio bibliografinio aprašo (ISBD) pakeitimais ir elektroninių išteklių duomenimis, reikšminių žodžių sudarymo ir pateikimo principus, atrankos kriterijus, pateikti bibliografinių įrašų pavyzdžius ir iliustruoti laukų, polaukių rašymo pavyzdžiais naujoje, modernizuotoje LIBIS. Metodika skirta Lietuvos bibliotekų ir kitų atminties institucijų katalogų ir duomenų bazių rengėjams, kuriantiems analizinius (sudedamųjų dalių) įrašus LIBIS iš bet kokio tipo ištekliaus (laikraščio, žurnalo, tęsiamojo ištekliaus, knygos, natų rinkinio, elektroninio ištekliaus, audiovizualinės laikmenos). Ji bus atnaujinama ir papildoma

Publikuota: 2022-05-24