Analitinės viešųjų šaltinių apžvalgos metodika

					View Analitinės viešųjų šaltinių apžvalgos metodika

Analitinės viešųjų šaltinių apžvalgos metodika / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; specialieji redaktoriai Magnus Tomas Kėvišas, Ernesta Keinienė, sudarytojai-darbo grupė Aušra Brazinskaitė, Andrius Bubnys, Magnus Tomas Kėvišas, Irmina Matonytė (vadovė), Violeta Nedzveckienė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2023. – 51 p.

ISBN 978-609-405-237-8 (skaitmeninis PDF)

Šioje į parlamentą orientuotos analitinės viešųjų šaltinių apžvalgos metodikoje išryškinama žanro specifika atribojant tokias apžvalgas nuo kitų, susijusių, tačiau netapačių žanrų. Apibrėžiami tokiam darbui keliami reikalavimai. Detalizuojamos rengimo procedūros. Metodika papildoma Nacionalinės bibliotekos Informacijos politikos ir analitikos skyriaus produkcijos žanrų suvestine, analitinės apžvalgos kokybės kriterijų sąrašu, maketo šablonu ir trimis pavyzdžiais.

Publikuota: 2023-05-04