„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės parlamentarų (XV–XVIII a.) biografinis žodynas“: problemos iškėlimas

Authors

  • Domininkas Burba
  • Robertas Jurgaitis
  • Deimantas Karvelis
  • Žydrūnas Mačiukas
  • Raimonda Ragauskienė
  • Aivas Ragauskas

DOI:

https://doi.org/10.51740/ps.vi2.394

Keywords:

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, parlamentarai, biografinis žodynas

Abstract

Straipsnyje aptariamos svarbiausios LDK parlamentarų biografinio žodyno (XV–XVIII a.) rengimo problemos, nušviečiama atskirų laikotarpių ir aspektų specifika. Daroma išvada, kad žodynas turėtų suregistruoti visus galimus išsiaiškinti parlamentarus ir pateikti kaip įmanoma išsamesnes, objektyvesnes žinias apie juos, ypač apie parlamentinę veiklą. Žodyno duomenys turėtų svariai prisidėti prie XV–XVIII a. Lietuvos politinio ir parlamentinio elito tyrimų, sudaryti sąlygas naujų metodų, pirmiausia prozopografinio – kolektyvinės biografijos metodo taikymui bei atitinkamiems tyrimų rezultatams pasiekti. Nustačius maksimalų LDK parlamentarų skaičių, išsiaiškinus jų parlamentinės karjeros „laiptelius“, socialinį statusą ir kitus niuansus, galima bus geriau suvokti LDK parlamentinės sistemos specifiką, atsivers platesnės galimybės gautus duomenis lyginti su Lenkijos bei Vakarų Europos valstybių analogiškais parlamentinės praktikos pavyzdžiais. Be to, būtų galima geriau išryškinti LDK politinio žemėlapio konfigūracijas.

Published

01/06/2004

How to Cite

Burba, D., Jurgaitis, R., Karvelis, D., Mačiukas, Žydrūnas, Ragauskienė, R., & Ragauskas, A. (2004). „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės parlamentarų (XV–XVIII a.) biografinis žodynas“: problemos iškėlimas. Parliamentary Studies, (2), 18–61. https://doi.org/10.51740/ps.vi2.394

Issue

Section

Articles

Categories